Partners & certificeringen

BoJa Zorg werkt samen met diverse partners. Onze medewerkers hebben diverse accreditaties en certificeringen behaald.

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staan. BoJa Zorg voldoet aan die toelatingseisen.

> WTZI

BoJa Zorg is een erkend leerbedrijf, dus wij voldoen aan de door het SBB gestelde eisen. Wij bieden studenten een goede en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding.

> SS-B

BoJa Zorg is in het bezit van een HKZ certificaat. Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.
Met het HKZ-certificaat kunnen organisaties, praktijken en ZZP’ers laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de klant centraal en wordt voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeterd.

> HKZ

× Hoe kunnen we je helpen?