Onze missie

 

BoJa Zorg wil groot zijn in kleinschalige zorg van hoge kwaliteit. Wij streven naar een hoge kwaliteit van leven en veel autonomie voor onze cliënten. Leidraad voor ons is dan ook dat de wensen van de cliënt centraal staan. Wij betrekken onze cliënten bij het volledige ondersteuningsproces.

BoJa Zorg wil groeien in professionaliteit en zorgaanbod. Wij willen een sterke zorgpartner zijn voor belanghebbenden. Wij volgen hierin het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, de geldende norm binnen de sector. Onze cliënten krijgen de persoonlijke aandacht en ruimte die zij nodig hebben. Ons doel is het bereiken van de complexe groep die buiten de reguliere zorg valt.

Wij bieden zorg aan cliënten die tussen wal en schip vallen en niet weten aan te haken bij een reguliere zorgpartner. Bij alles wat we doen, leggen wij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt.

Onze visie

 

Wij vinden het belangrijk dat mensen participeren in de samenleving. Samen met de cliënt kijken wij wat nodig is om dit te bereiken. Iedere cliënt is een volwaardige burger met talent. Wij begeleiden cliënten naar meer zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Ons doel is om op efficiënte en duurzame wijze zorg te verlenen waardoor mensen zich betekenisvol voelen en kunnen meedoen in de maatschappij.

Privacyregelement

 

Onze kernpunten

Medewerkers van Boja Zorg zijn betrokken en vakbekwaam

De zorg draagt bij aan kwaliteit van bestaan

Cliënten hebben invloed op wat er wel of niet in hun leven gebeurt

× Hoe kunnen we je helpen?