Klachten

Klachten?

De medewerkers van BoJa Zorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat je daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je contact opnemen met de directe leidinggevende van de desbetreffende medewerker. Je kunt jouw klacht op diverse manieren kenbaar maken bij BoJa Zorg.

Wij bieden je daarom verschillende mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van BoJa Zorg
Bij klachten adviseren wij jou dit met de medewerkers te bespreken. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de bestuurders van BoJa Zorg (via: info@bojazorg.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. Het bestuur zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van BoJa Zorg. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van BoJa Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

Naam zorgaanbieder: BoJa Zorg B.V.

ID: 14330

Geschilleninstantie 
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie KPZ. Deze voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Voor het afhandelen van klachten hebben wij een samenwerking met klachtenportaal zorg. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

  • Naam Zorgvoorziening/Zorgverlener: BoJa Zorg b.v.
  • ID: 14330

Klik op de afbeelding om doorverwezen te worden naar het klachtenportaal.

 

 

     

    × Hoe kunnen we je helpen?