Doelgroep

Cliënten van Boja Zorg zijn mensen die zichzelf moeilijk staande weten te houden in een steeds sneller veranderende maatschappij. Er is vaak sprake van één of meerdere bijkomende problematieken, zoals een licht verstandelijke beperking of psychische problematiek. Een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt gedefinieerd door een IQ tussen de 50 en 70 met significante beperkingen in het adaptief functioneren. In de doelgroep is ook vaak sprake van comorbide psychische en/ of psychiatrische problematiek die latent dan wel actief van aard kan zijn.

De LVB -cliënt met bijkomende psychische/psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, gedragsproblematiek en systeemproblematiek waar vaak in coproductie met ketenpartners integrale ketenzorg geboden wordt;

De LVB-cliënt bij wie sprake is van transculturele problematiek;

De LVB -cliënt bij wie sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel-problematiek (NAH).

Vaak is het voor mensen met genoemde ondersteuningsvragen moeilijk om zich in het dagelijks leven staande te houden, voor zichzelf te zorgen en gebruik te maken van basale infrastructuren. In de sociale interactie met anderen hebben veel cliënten er moeite mee zichzelf te redden, omdat zij sociale situaties moeilijk kunnen begrijpen en overzien. Voor hen is (juist) het aangaan en onderhouden van relaties steeds opnieuw een grote uitdaging. Uitdagingen zijn er ook op emotioneel vlak. Door beperkingen in het sociale functioneren doen mensen in deze doelgroep veel faalervaringen op met ingrijpende negatieve gevolgen voor hun zelfvertrouwen.

Heb jij een vraag? Laat het ons weten:

× Hoe kunnen we je helpen?