Cultuurspecifieke zorg

Wat is cultuurspecifieke zorg precies?

BoJa Zorg biedt cultuurspecifieke zorg die aansluit bij de normen en waarden en leefgewoonten die belangrijk zijn haar cliënten. Er is aandacht en respect voor religie en voor de vermenging van culturele gebruiken. Zorgbehoevende en ondersteuner delen elkaars taal, cultuur en achtergrond.

Het unieke aan dit concept is dat de begeleiding plaatsvindt in nauwe samenwerking met familie (mocht dit gewenst zijn). De begeleiding wil een open sfeer creëren en een ingang zijn voor familie en naasten. Waar mogelijk zal familie ondersteunen bij diverse activiteiten, zoals boodschappen doen, koken, gezamenlijk eten en opruimen. Ook is er ruimte om te luisteren naar elkaars verhaal.

De begeleiding van BoJa Zorg stimuleert en ondersteunt de zorgbehoeftige.

De begeleiding van BoJa Zorg stimuleert en ondersteunt de zorgbehoeftige bij het vinden van een plek in de samenleving, om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen. Het begeleidingsteam bestaat uit een gemengd team van professionele herstelcoaches en woonondersteuners. Medewerkers beschikken over culturele competenties waarbij volop aandacht is voor scholing en ontwikkeling. De voertaal binnen de woonvorm is Nederlands, maar de meeste begeleiders zijn ook een andere taal machtig.

In de begeleiding staat het herstelproces van de zorgbehoeftige in relatie tot zijn sociaal culturele omgeving voorop. De cultuurspecifieke begeleiding richt zich op wonen, financiën, administratie, gezondheid en sociale contacten. Er is extra aandacht voor het vinden van de juiste dagbesteding en/of werk. Deze begeleiding vindt plaats in afstemming met de behandelaar van de bewoner. Wanneer gewenst, wordt vanuit de woonvorm contact gelegd met religieuze instellingen, multiculturele verenigingen en andere instellingen.

Contact

Heb jij een vraag? Laat het ons weten.

× Hoe kunnen we je helpen?