Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen precies?

Beschermd wonen is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Je hebt nabijheid van zorg nodig, gepland en ongepland met ondersteuning op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid en vergroot jij je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk.

Groepswonen: met meerdere mensen in een huis

Geclusterd wonen: zelfstandige wooneenheden bij elkaar met gemeenschappelijke ruimten

Hostel: een groepswoonvoorziening voor mensen die langdurig verslaafd zijn

Contact

Heb jij een vraag?

Laat het ons weten. Geen vraag is ons te gek.

× Hoe kunnen we je helpen?